Existuje ještě něco, co nevíme?

Posted by:  :  Category: Zábava

Lidské poznání stále překračuje hranice, které si stanovilo. Před stovkou let by asi bylo nemyslitelné, že bychom létali do vesmíru nebo prozkoumávali mořské dno, natož pak že by bylo možné klonovat živé bytosti nebo transplantovat srdce. Přitom jak se věda posouvá stále dopředu, vyvstává otázka, kde se naše poznání zastaví. Otázky a odpovědi na ně jsou už k dispozici téměř ohledně všeho. Biologie je poznaná, i když i tam, se najdou záhady. Poznali jsme i lidské tělo a jeho fungování, ale i tak nám stále zůstává několik fakt utajeno. Co tedy ještě můžeme poznat a co už nám není dáno se dozvědět. Budou třeba za dalších sto let existovat otázky, které budou člověku vrtat hlavou? Dnes jistě existují. Jsou to otázky týkající se vesmíru, nás samotných a nadpřirozených věcí. Existují nadpřirozené síly nebo je to výmysl. Na některé otázky odpovědi ani existovat nemusí, stačilo by věřit, s tím se ale vědci nespokojí ve svém honu za poznáním. Jak daleko se tedy dostaneme, to je otázkou.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.