Stavební pouzdro

Posted by:  :  Category: Bydlení

Pro rodinné domy i byty může být stavební pouzdro zajímavým řešením úspory prostoru. Stavební pouzdro je ve své podstatě stavební prvek, který se zabudovává do zdi a umožňuje zasouvání posuvných dveří do stěny. Tímto způsobem šetří stavební pouzdro místo, které běžně zabírají klasické dveře při jejich otevírání do prostoru. Stavební pouzdro je možno zakoupit v několika variantách – jedná se o varianty – Standard, Komfort, Unibox a Parallel. Každá z těchto variant představuje možnost řešení posuvných dveří. Standard je nejprodávanějším typem stavebního pouzdra a také základní variantou – jedná se o stavební pouzdro pro jednokřídlé dveře, které mohou být v šířkách od 600 mm do 1200 mm. Komfort je určeno pro otevírání dvoukřídlých dveří a představuje tedy dvojité posuvné dveře, které se otevírají do stran. Tato alternativa je dostupná v šířkách od 1250 mm do 2450 mm. Stavební pouzdro Unibox je opravdu zajímavou možností pro dvoje dveře vedoucí do dvou různých místností – oboje dveře se totiž zasouvají do jednoho středového pouzdra. Stavební pouzdro Parallel je potom určeno pro dvoukřídlé dveře tam, kde není tolik místa, aby každé dveře měly vlastní stavební pouzdro. V tomto případě tedy oboje dveře zajíždějí do jednoho dvojitého pouzdra umístěného na straně. Každé stavební pouzdro je dodáváno ve standardních výškách dveří, ale lze zakoupit také jiné nestandardní výšky pouzder. Stavební pouzdro se umisťuje do sádrokartonu nebo do cihlové stěny. V obou případech je potřeba mít kompletní návod pro montáž nebo nechat montáž provést odborníky.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.