Jaké si instalovat schody?

Posted by:  :  Category: Bydlení

Společnost Schody Stadler má několikaleté zkušenosti s prodejem a instalací schodišť. S tím souvisí samozřejmě i schopnost kvalifikovaně odpovědět na otázky, které pokládají stávající či potencionální klienti.

Jedním z doporučení, které společnost Stadler dává, je k použití dřeva na venkovní schodiště. Dřevo jako materiál pro venkovní schodiště je rozhodně optimální řešení. Je-li dřevo nakonec přeci jenom použito, je vhodné použít vhodný typ dřeva (dub, modřín, nebo některé exotické dřevo), vhodnou technologii a provedení. Na venkovní schodiště je ale vhodnější používat ocelové konstrukce, jako jsou pozinkované stupně.

Pro zjištění ceny schodů je nutné zaslat výrobci několik základních údajů, konkrétněji výšku schodiště (počet stupňů), zda je zábradlí na jednom či obou stranách, zda a kolik zábradlí bude použito na galerii, z jakého materiálu mají být stupně, kde se nachází stavba apod. Veškeré tyto informace jsou nutné pro relevantní vypracování nabídky. Samozřejmě je možná i osobní schůzka přímo se zástupce firmy Schody Stadler nebo jeho prodejci.

Firma myslí i na bezpečí nejmenších obyvatel domu, nabízí proto i dětské zábrany, které eliminují riziku nebezpečného pádu dětí. Pro zvýšení bezpečí je vhodné umístit zábrany jak na horní, tak i na dolní konec schodiště.

Spektrum výrobků firmy Schody Stadler je velmi široké, z tohoto důvodu firma nepublikuje celý ceník, který je velmi rozsáhlý a matoucí. Nabídka je proto vytvářena až na základě konkrétní poptávky klienta.

Schody je možné objednat jak v centrále firmy, tak i u prodejců. Momentálně je možné nás kontaktovat v Praze, Brně a Českých Budějovicích. Těšíme se na Vaši návštěvu a objednávky.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.