Jak se opravují kanalizace v domech?

Posted by:  :  Category: Bydlení

Pokud stavíte či rekonstruujete dům, nepochybně se dostáváte do situace, kdy je potřeba vybavit novou domácnost přípojkami a potrubími na kanalizace.

V případě rekonstrukce domu dochází k výměně kanalizačního potrubí, jehož stav a technologie závisí na stáří objektu a může být tedy již ve značně poškozeném stavu. Mění se splaškové (odpadní) a dešťové kanalizační potrubí.

Dále se vyměňuje či nově pokládají svody splaškového a dešťového potrubí. Znamená to v případě rekonstrukce i bourání částí stěn pro přístup do těchto prostor pro výměnu.

Pro nutný a snadný další přístup k potrubí kanalizace se upravují, znovubudují či nově vytvářejí i revizní šachty. Moderní metodou, která ve starších objektech nebyla zastoupena, jsou zpětné klapky – ty slouží pro ochranu proti velké vodě a také proti hlodavcům, které kanalizační stoky vyhledávají.

Poslední částí nové kanalizace jsou podlahové vpusti, pro toaletu, umyvadla atd.

Ať pro novou kanalizaci, tak i pro rekonstrukci či její čištění doporučujeme použít kvalifikovanou firmu jako je např. spol. Kanálservis, s.r.o. – kontakty a podrobnější popis služeb naleznete na stránkách.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.